KALKBRUK NHL2 PUTS-&MURBRUK 1:2 0-4 MM, 25KG

Målarkalk

Produktbeskrivning

284 kr/säck

Saint-Astier Puts & Murbruk NHL2 | 1:2 | 0-4 mm

- Bruket används vid ut- & invändiga putsarbeten, både som grov- och ytputs, på normalt sugande tegel i måttligt utsatt miljö. Lämpligt även till dragning av listverk och gesimser.
- Används till murning och fogning av normalt sugande tegel i måttligt utsatt miljö. Lämpligt för fogning av äldre murverk.
- Vid fogning av murverk i korsvirke samt understrykning av tegeltak skall bruket blandas med finklippt tagel.
- Lämplig för reparation av äldre puts på t ex kulturbyggnader.

Produktspecifikationer

Användningsområde


Saint-Astier NHL-bruk är lämpliga till murning, fogning och putsning samt till takarbete med bruk. Bruken används också som läggningsbruk till tegel och naturstensgolv såväl ute som inne samt till arbeten med gesimser.
Genom sin höga elasticitet och låga expansion kan nyproduktion utföras utan särskilda rörelsefogar.
Bruken är relativt feta med ett högt innehåll av kalk för att säkra en maximal vidhäftning mot underlaget.


Innehåll


Naturligt hydraulisk kalk
Torkad välgraderad natursand


Åtgång


Putsning ca 2 kg/mm/m2.
Murning ca 1,3 kg/tegelsten (SNF)
Fogning ca 12-15 kg/m2
Åtgången varierar beroende på blandningsförhållande, utförande och underlag.

Tips & Råd

Lämplig kalkfärg är vår hydrauliska kalkfärg Kiselit™ NHL2-kalkfärg.


Relaterade produkter

Bygg­nads­vård

Här hittar du produkterna för renovering i originalstil oavsett om det gäller knoppar, beslag, el & belysning, färg & tapetet, m.m. Från kända varumärken som Gysinge, Eskilstuna Kulturbeslag, Falu Rödfärg, m.fl.

Till sortimentet

Will suddreth o54 Rj F C7xo unsplash