Svartpigmenterad roslagsmahogny, 5-liter

Claessons

Produktbeskrivning

1075 kr

Svarttjära är furutjära som pigmenterats med svart järnoxidpasta. Den pigmenterade trätjäran används till träfasader, dörrar, portar, fönster, vindskivor, vattbrädor och spåntak.

Svarttjäran kan tunnas med rå linolja, balsamterpentin och/eller rödsprit. Med fördel värms svarttjäran till max 65°C vid applicering. Torktiden kan variera från någon dag till flera veckor, kanske månader, allt beroende på underlagets kvalité och egenskaper, yttre förutsättningar som temperatur, sol, vind, insugning och skikttjocklek.

Åtgången är ca 2-4 m2 per liter för första strykningen på torrt underlag. Vid efterföljande strykningar ger det ca 4-8 m2 per liter.

Produktspecifikationer
  • Pigmenterad trätjära
  • Signalord och faroangivelser: FARA Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Relaterade produkter

Bygg­nads­vård

Här hittar du produkterna för renovering i originalstil oavsett om det gäller knoppar, beslag, el & belysning, färg & tapetet, m.m. Från kända varumärken som Gysinge, Eskilstuna Kulturbeslag, Falu Rödfärg, m.fl.

Till sortimentet

Will suddreth o54 Rj F C7xo unsplash