Furutjära A, 20 liter

Claessons

Produktbeskrivning

2470 kr

Stubbkärnvedstjära, lättlöslig, brun. Ordinär trätjära till träpanel, timmerhus och trätak, t.ex spåntak.

Normalt två strykningar med åtgång första strykningen ca 2-4 m2/liter, andra ca 4-8 m2/liter.

För bästa resultat värm till max 70°C och tjära under sol och värme.

Produktspecifikationer
  • Trätjära
  • Signalord och faroangivelser VARNING Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Tips & Råd

Relaterade produkter

Bygg­nads­vård

Här hittar du produkterna för renovering i originalstil oavsett om det gäller knoppar, beslag, el & belysning, färg & tapetet, m.m. Från kända varumärken som Gysinge, Eskilstuna Kulturbeslag, Falu Rödfärg, m.fl.

Till sortimentet

Will suddreth o54 Rj F C7xo unsplash