Gränsfors Bryne av Natursten

Gränsfors

Produktbeskrivning

699 kr

Gränsfors Bryne av natursten består av två unika naturmaterial som är utvalda för att på bästa sätt tillgodose behovet av en grov och en fin slipning. Den grövre sidan består av en sandsten från Orsa med en kornstorlek mellan 120 – 200 korn. Sandstenen är en fossilfri, sedimentär bergart vilken består till största del av kiselbunden kvarts. Sandstenen har använts som slipsten sedan 1500-talet och i och med sin grövre lite porösa yta ger den goda egenskaper för att återge eggen sin ursprungliga slipfas och skärpa innan den ska slipas vass igen. Den fina sidan av brynet består av ett finkornigt lerskiffer från Los, som är ett unikt material som endast finns i Los och har använts som ett bryne sedan slutet på 1800-talet. Los-stenen har en kornstorlek mellan 500 – 1000 korn och har en slät och hård yta. I och med den släta och finkorniga ytan ger Los-stenen goda egenskaper för att skapa en mycket vass egg med bra skärpa och bett. Brynets utformning gör det mycket användarvänligt då det är lätt att få ett bra grepp vilket möjliggör att det blir relativt enkelt att skärpa sin nuvarande egg genom att följa redan befintlig slipfas och slipvinkel. Brynet har försetts med ett skydd av vegetabiliskt garvat läder från Tärnsjö med en liten hälla för att lätt kunna fästa brynet i byxorna eller på ryggsäcken, perfekt för att bära med sig i skog och mark. Skyddet kan med viss försiktighet även användas för att avslutningsvis strigla eggen för att uppnå fullgod skärpa. Gränsfors Bruk har tre olika slipprodukter som är förhållandevis lika varandra. Bryne, Diamantfil samt Bryne av natursten. Den stora skillnaden mellan dessa produkter är materialet, men även kornstorleken samt produktens form skiljer sig åt. Vilken av produkterna som bör väljas har att göra med tycke och smak.
Produktspecifikationer
Längd med skydd
11 cm

Vikt
125 gram

Kornstorlek
120 – 200 (grovkorniga sidan)
500 – 1000 (finkorniga sidan)

Skydd
Vegetabilgarvat läder

Relaterade produkter

Verk­tyg & Maskiner

Vi har verktygen du behöver, de du inte kan vara utan, liksom de du vill hyra för stunden.

Till sortimentet

Todd quackenbush I Cl ZB Vw5 W5 A unsplash